Tag: آغوش


بغل کردن و در آغوش گرفتن

اگر امروز در توییتر، فیس‌بوک و یا اینستاگرام گشتی زده باشید برچسب #NationalHugDay  را دیده‌اید. روز در آغوش گرفتن شاید چیز ساده‌ای به چشم بیاید و تنها نمایانگر احساس باشد ولی از دیدگاه روان‌شناسی بغل کردن و در آغوش گرفتن فرآیند بسیار برجسته و ارزشمندی است. اگر بزرگسال باشید با شنیدن واژه‌ی در آغوش گرفتن، یاد زن و مردی می‌افتید که هم‌دیگر را در آغوش گرفته‌اند و هم‌دیگر را دوست دارند. بیایید کمی به پیش‌تر برگردیم. نخستین آغوشی که هر آدمی در آن جای می‌گیرد آغوش مادر است. پس نخستین کنش و تعامل هر نوزادی با دیگران برای نخستین بار با در آغوش گرفته شدن انجام می‌شود. برخی از پدر و مادران بر این باورند که در آغوش گرفتن کودکان، آن‌ها را بغلی و لوس بار می‌آورد ولی چنین نیست بر پایه‌ی دیدگاه روان‌کاوی در آغوش گرفتن یکی از نیازهای نخستین نوزاد است و ارضای این نیاز باعث لذت می‌شود. اگر از در آغوش گرفتن نوزاد یا کودکتان پرهیز کنید او را بیش‌تر بغلی و لوس خواهید کرد. کودکانی......

دنباله‌ی نوشته