Tag: ترس از مکان‌های باز


آگورافوبیا (Agoraphobia) یا ترس از مکان‌های باز

شاید برای شما پیش آمده کسی را در سینما، فروشگاه یا هنگام سوار شدن به مترو ببینید که ترسیده و مضطرب است انگار که کسی جان او را تهدید می‌کند  و در حال فرار از کسی است. این می‌تواند نشانه‌ی اختلال روانی ترس از مکان‌‌های باز باشد. آگورافوبیا (Agoraphobia) یا ترس از مکان‌های باز، یکی از اختلال روانی است که برخی از مردم به آن دچار هستند. نزدیک به ۲۰٪ از کسانی که دچار اختلال وحشت‌زدگی یا Panic Attack هستند به آگورافوبیا هم دچار می‌شوند پس این اختلال روانی را باید جدی گرفت. در این نوشته شما را با آگورافوبیا آشنا خواهم کرد. آگورافوبیا (Agoraphobia) یا ترس از مکان‌های باز چیست؟ آگورافوبیا (Agoraphobia)، ترس از مکان‌های باز، ترس از مکان‌های بسته یا بازار هراسی، یکی از شاخه‌های اختلالات اضطرابی است. کسانی که دچار اختلال آگورافوبیا هستند همیشه نگرانند و می‌ترسند که در جایی گرفتار شوند و در صورت نیاز، به خاطر وحشت‌زدگی نتوانند از آن‌جا بیرون بروند فرار کنند یا از دیگران کمک بگیرند. به طور کلی کسانی که......

دنباله‌ی نوشته