Tag: آلبرت آینشتاین


استیو جابز برای سال‌های پیراهن تیره و شلوار جین پوشید

آیا تاکنون به این اندیشیده‌اید که روزانه چند ساعت طول می‌کشد که لباسی را برگزینید و بپوشید؟ هنگامی که می‌خواهید برای رفتن به سر کارتان آماده شوید یا به یک مهمانی بروید نیاز به این دارید که یک ساعت زودتر آماده شوید تا دیر نکنید؟ چرا برخی از چهره‌های سرشناس جهان پوشش و لباس بسیار ساده‌ای دارند؟ راز ساده‌پوشی و لباس یکسان چهره‌های سرشناس چیست؟ بسیاری از مردم هنگامی که می‌خواهند از خانه بیرون بروند و یا با کسی دیدار کنند با چالشی به نام «چالش گزینش لباس» روبه‌رو می‌شوند. آن‌ها احساس می‌کنند که نمی‌توانند چیزی را که در خور باشد بیابند و بپوشند. این مشکل بیش‌تر در میان زن‌ها دیده می‌شود کاریکاتورهای گوناگونی در این زمینه کشیده شده که نشان می‌دهد دختری کمد پر از لباسش را باز کرده و با ناراحتی می‌گوید «من چیزی برای پوشیدن ندارم». من نمی‌گویم که فشن و مد بی‌ارزش است. فشن و مد می‌تواند نشانه‌هایی از فرهنگ، هنر و زیبایی باشد می‌توانیم بگوییم والاترین آماج یا هدف مد این است که ما......

دنباله‌ی نوشته