Tag: ARFID


بدغذایی کودک؛ اختلال اجتناب/ محدودیت غذا یا ARFID

بد غذایی کودکان یکی از چالش‌هایی است که برخی از پدر و مادران با آن دست به گریبانند. کودکان به دلایل گوناگونی از غذا خوردن خودداری می‌کنند. شاید از رنگ، مزه یا بوی غذا خوششان نیاید. شاید تنها برخی از خوراکی‌ها را دوست داشته باشند. برای نمونه ممکن است کودک از مزه‌ی سیر خوشش نیاید و از خوردن غذاهایی که سیر در آن به کار رفته خودداری کند که این یک موضوع طبیعی است. اما اگر کودک به طور غیرطبیعی از خوردن غذاهای گوناگون پرهیز کند و بیمار شود باید نگران شرایط او شویم. در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که کودک دچار اختلال اجتناب از غذا خوردن شده باشد. در ان نوشته ما را با دلیل بد غذایی کودکان و اختلال AFRID آشنا می‌کنم. بد غذایی کودکان؛ اختلال اجتناب/ محدودیت غذا – Avoidant Restrictive Food Intake Disorder اختلال بد غذایی کودکان، اختلال اجتناب/ محدودیت خوردن یا AFRID یکی از شاخه‌های اختلال خورد و خوراک در DSM 5 است که در کودکان بروز پیدا می‌کند و ممکن است تا......

دنباله‌ی نوشته