Tag: چت کردن


مشکلات را در اینترنت و با چت کردن حل نکنید

با پیشرفت فناوری، شیوه‌ی ارتباط و گفت‌و‌گوی مردم دگرگون شد. امروزه مردم حتی کم‌تر از تلفن برای گفت‌و‌گو بهره می‌گیرند چه برسد به این‌که بخواهند با هم به صورت حضوری گفت‌وگو کنند. بیش‌تر ارتباطات مردم با هم‌دیگر به چت کردن و پیام‌رسان‌های آنلاین اختصاص یافته است. گاهی شرایطی پیش می‌آید که زمینه‌ساز بروز مشکلات میان افراد می‌شود. در این نوشته به شما خواهم گفت که چرا نباید مشکلات را با چت کردن حل کرد. مشکلات را در اینترنت و با چت کردن حل نکنید گفت‌و‌گوی حضوری بهتر است. انسان ساختاری بسیار پیچیده و هوشمندانه دارد. ما در هنگام گفت‌و‌گو با دیگران، تنها به سخنان گوش نمی‌کنیم بلکه حس بینایی ما نیز در گفت‌و‌گو نقش دارند. ما واکنش‌های جسمانی و زبان بدن گوینده (Body Language) را می‌بینیم. عملکرد ماهیچه‌ای چهره‌ی گوینده را پردازش می‌کنیم و از رفتارهای فرد در هنگام سخن گفتن بازخورد دریافت می‌کنیم. آن‌چه می‌بینیم و بازخوردهایی که دریافت می‌کنیم به درک بهتر چیزی که می‌شنویم می‌انجامد. هنگامی که گوینده را نبینیم ارتباط و درک ما از موضوعی......

دنباله‌ی نوشته