Tag: اختلال سیکلوتیمیک


اختلال سیکلوتیمیک یا Cyclothymic Disorder

پیش‌تر با اختلال افسردگی-شیدایی یا دوقطبی آشنا شدیم و دانستیم که این اختلال روانی همان‌گونه که از نامش پیداست دوره‌هایی از افسردگی (افسردگی عمده) و شیدایی (مانی) را دربرمی‌گیرد. خلق و خوی کسانی که دچار اختلال دوقطبی هستند به طور پیاپی و غیرعادی بسیار خوب است یا بدون هیچ دلیل منطقی از حالت بسیار خوب به بد و افسرده تغییر می‌کند. من در همه‌ی نوشته‌هایم سفارش می‌کنم که مردم نباید با خواندن نوشته و دانستن نشانه‌ها اختلالات روانی را تشخیص دهند زیرا برخی از اختلالات روان‌شناختی نشانه‌هایی همانند هم دارند و گاهی پیش می‌ٰآید که همایندی در اختلالات روانی پیش آمده باشد. تشخیص اختلال روانی کاری است که یک روان‌شناس باتجربه انجام می‌دهد. در این نوشته شما را با اختلال سیکلوتیمیک آشنا خواهم کرد. گاهی مردم این اختلال روانی را با دوقطبی اشتباه می‌گیرند. اختلال سیکلوتیمیک یا Cyclothymic Disorder اختلال سیکلوتیمیک یا Cyclothymic Disorder که از آن با نام سیکلوتیمیا (Cyclothymia) نیز یاد می‌شود یکی از شاخه‌های اختلالات افسردگی و اختلالات دو قطبی است. این اختلال با نام اختلال ادواری‌خویی،......

دنباله‌ی نوشته