Tag: اختلال نامنظمی خلقی اخلال‌گرانه


اختلال نامنظمی خلقی اخلال‌گرانه یا Disruptive Mood Dysregulation Disorder

خشم یکی از ویژگی‌های خلقی انسان‌هاست که هم در کودکان و هم بزرگسالان دیده می‌شود بروز آن می‌تواند طبیعی یا غیر طبیعی باشد. منطقی یا غیر منطقی بودن خشم بستگی به موقعیت و محرکی که زمینه‌ساز خشم شده است دارد. هنگامی که کودک ۱۲ ماه (یا بیش از آن) خشم را به همراه خشونت زبانی یا فیزیکی بروز دهد احتمال دارد که دچار اختلال نامنظمی خلقی اخلال‌گرانه یا DMDD باشد. در این نوشته شما را با این اختلال روانی آشنا می‌کنم. اختلال نامنظمی خلقی اخلال‌گرانه یا Disruptive Mood Dysregulation Disorder اختلال نامنظمی خلقی اخلال‌گرانه یا DMDD،( (Disruptive Mood Dysregulation Disorder یکی از شاخه‌های اختلالات افسردگی و اختلالات دوقطبی است. این اختلال در کودکان ۶ تا ۱۸ ساله بروز پیدا می‌کند. نشانه‌های DMDD معمولا پیش از ۱۰ سالگی آغاز می‌شوند. ویژگی اصلی این اختلال تحریک‌پذیری همیشگی و شدید است. کودکانی که دچار اختلال DMDD همیشه خشمگین هستند و با کوچک‌ترین رخدادی خشمشان منفجر می‌شود. این کودکان در هنگام خشمگین شدن دست به پرخاشگری زبانی و فیزیکی می‌زنند. آن‌ها در محیط......

دنباله‌ی نوشته