آرشيوبهداشت روان

روز جهانی سلامت روان
گزارش و اطلاعیه‌ی روان‌شناسی

روز جهانی سلامت روان سال ۲۰۱۶

روز جهانی سلامت روان، هر سال در 10 اکتبر برابر با 18 مهر جشن گرفته می شود. این روز نخستین بار در سال 1992 به دست فدراسیون جهانی بهداشت روان...