Tag: بهداشت روان


روز جهانی سلامت روان - Word Mental Health Day

روز جهانی سلامت روان، هر سال در ۱۰ اکتبر برابر با ۱۸ مهر جشن گرفته می شود. این روز نخستین بار در سال ۱۹۹۲ به دست فدراسیون جهانی بهداشت روان به نام روز جهانی سلامت روان یا روز جهانی بهداشت روان نام‌گذاری شد. هر ساله در این روز همایش‌ها و گردهمایی‌های علمی در سراسر جهان در زمینه‌ی سلامت و بهداشت روان برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این گردهمایی‌ها آموزش و پرورش جهانی در زمینه‌ی سلامت روان، افزایش آگاهی مردم و یافتن راهکارهایی برای بهبود سلامت روان در سطح جهانی است. روز جهانی سلامت روان – Word Mental Health Day روز جهانی سلامت روان در هر سال یک شعار دارد. فدراسیون جهانی سلامت روان هر ساله گزارش‌هایش را برای آگاهی مردم و پژوهشگران چاپ می‌کند شما می‌توانید این گزارش را به صورت ‌pdf  از سایت ما دریافت کنید. سلامت روان یکی از چالش‌هایی است که نسل امروز بیش از نسل‌های پیشین با کاستی و کمبود آن دست به گریبان است. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که میلیون‌ها انسان به افسردگی، استرس،......

دنباله‌ی نوشته