Tag: اختلال شخصیت خودشیفته


اختلال شخصیت خودشیفته، اختلال خودشیفتگی یا نارسیستیک (Narcissistic Personality Disorder)

اختلال خودشیفتگی (اختلال شخصیت خودشیفته) یکی از اختلالات شخصیت همه‌گیر در جهان است که با نام اختلال شخصیت نارسیستیک هم شناخته می‌شود. نام این اختلال شخصیت از یک داستان یونانی سرچشمه گرفته است. نارسیس (نرگس) پسری جوان و بسیار زیبا بود که به هیچ دختری روی خوش نشان نمی‌داد و آنان را تحقیر می‌کرد. نمسیس خدای انتقام‌گیر از مغروران هنگامی که از رفتار ناپسند نارسیس آگاه شد او را کنار برکه‌ای کشاند. هنگامی که نارسیس چهرهٔ خود را در آب دید عاشق و دلباختهٔ چهرهٔ درون آب شد و خود را درون آب انداخت بدون آن‌که متوجه شود این چهرهٔ خودش است. از آن‌جایی که او شنا بلد نبود غرق شد و پس از مرگ به گل نرگس تبدیل شد. اختلال شخصیت خودشیفته یا اختلال خودشیفتگی چیست؟ اختلال شخصیت خودشیفته، اختلال خودشیفتگی یا نارسیستیک (Narcissistic Personality Disorder) یکی از اختلالات شخصیت گروه B است. کسانی که دچار این اختلال روانی هستند توانایی‌های خود را فراتر از آن‌چه که هست می‌دانند و دربارهٔ خودشان بزرگنمایی و اغراق می‌کنند. بر خلاف......

دنباله‌ی نوشته