Tag: اختلال وحشت‌زدگی


اختلال وحشت‌زدگی یا Panic Attack

اختلال وحشت‌زدگی یا Panic Attack، اختلال روانی است که نشانه‌هایی همانند حمله‌ی قلبی دارد اما هرگز به مرگ نمی‌انجامد. برخی از مردم احساس می‌کنند دچار حمله‌ی قلبی و سکته شده‌اند اما هنگامی که به بیمارستان برده می‌شوند می‌بینند که از نظر جسمانی سالم و در شرایط طبیعی هستند. این افراد بارها و بارها دچار این حالت می‌شوند و احساس می‌کنند که هر بار می‌میرند اما پزشک به آن‌ها اطمینان می‌دهد که از نظر جسمانی سالم هستند. آیا این افراد دروغ می‌گویند؟ نه، این افراد دچار یک اختلال روانی به نام Panic Attack هستند که در این نوشته شما را با آن آشنا خواهم کرد. اختلال وحشت‌زدگی یا Panic Attack چیست؟ اختلال وحشت‌زدگی (Panic Attack) یا اختلال پنیک، یکی از اختلالات اضطرابی است که فرد در شرایطی قرار می‌گیرد که گمان می‌کند حمله‌ی قلبی به او دست داده است. فردی که دچار پنیک اتک است به نشانه‌هایی مانند تپش قلب، تنفس سریع، تعریق، لرزش، تهوع، سرگیجه و ترس دچار می‌شود و ممکن است دی‌پرسونالیزیشن را احساس کند. دی‌پرسونالیزیشن حالتی است......

دنباله‌ی نوشته