Tag: پایکا


اختلال پایکا - Pica Disorder

خوردن همیشه به معنای تلاش برای رفع گرسنگی و سیر شدن نیست. شاید کسانی را دیده باشید که گچ دیوار، پلاستیک، خاک و… می‌خورند. آن‌ها این کار را به خاطر دسترسی نداشتن به غذا انجام نمی‌دهند و این نشانه‌ی یک اختلال روانی است. که به آن پایکا می‌گوییم. در این نوشته شما را با این اختلال روانی آشنا خواهم کرد. آشنایی با اختلال پایکا – Pica اختلال پایکا (Pica) یکی از شاخه‌های اختلالات خورد و خوراک است و کسانی به آن دچار می‌شوند که مواد غیرخوراکی و غیرغذایی می‌خورند. نام پایکا از واژه‌ی لاتین Picus گرفته شده است و به نوعی پرنده اشاره دارد که هر چیزی را می‌خورد. کسانی که دچار اختلال پایکا هستند چیزهای غیرخوراکی مانند: کاغذ، پارچه، خاک، پلاستیک، گچ، زغال، سنگ، مدفوع حیوانات یا انسان و هر چیزی که بتوانند در دهانشان بگذارند را می‌خورند! این رفتار باید حداقل یک ماه طول کشیده باشد تا فرد را دچار اختلال پایکا بدانیم. نشانه‌ها و معیارهای DSM 5 برای اختلال پایکا – Pica در کتاب DSM 5......

دنباله‌ی نوشته