Tag: اختلال دیسفوریای پیش از قاعدگی


اختلال دیسفوریای پیش از قاعدگی یا PMDD

اختلال دیسفوریای پیش از قاعدگی یا Premenstrual Dysphoric Disorder که به نام اختلال ناآرامی پیش از قاعدگی، اختلال افسردگی پیش از قاعدگی یا PMDD هم شناخته می‌شود؛ اختلال روانی است که در بخش اختلالات افسردگی و اختلالات دو قطبی جای گرفته و پیش از DSM 5 نامی از آن نبود. دلیل افزودن این اختلال روانی به DSM 5 این است که به مشکل نوسانات خلقی مرتبط با دوره‌ی پیش از قاعدگی توجه بیش‌تری شود و به زنانی که از این مشکلات رنج می‌برند خدمات درمانی بیش‌تر و بهتری داده شود. در این نوشته شما را با PMDD آشنا خواهم کرد. این اختلال روانی ویژه‌ی زنان است اما خواندن این نوشته را به مردان هم سفارش می‌کنم تا آگاهیشان درباره‌ی مشکلات خلقی زنان افزایش پیدا کند. اختلال دیسفوریای پیش از قاعدگی یا PMDD اختلال ناآرامی پیش از قاعدگی یا دیسفوریای پیش از قاعدگی (PMDD)، حالتی همانند سندرم پیش از قاعدگی یا PMS دارد اما نسبت به PMS شدیدتر است. به همین خاطر برخی از زنانی که دچار PMDD هستند آن......

دنباله‌ی نوشته