Tag: اختلال روان‌شناختی

December 2016
December 2016
December 2016
December 2016
December 2016
اختلال وسواس یا OCD- اختلالات روان‌شناختی- روان‌شناسی رسانه‌های اجتماعی

اینستاگرام و بروز اختلال روانی بادی دیسمورفیک یا خود زشت پنداری

آیا اینستاگرام زمینه‌ساز بروز اختلال روانی بادی دیسمورفیک یا خود زشت پنداری می‌شود؟ اینستاگرام یکی از پر هوادارترین...

December 2016
December 2016
December 2016
December 2016
August 2016
۱۰ دی, ۱۳۹۵