Tag: اختلال نشخوار


اختلال نشخوار - Rumination Disorder

جاندارانی مانند گاو، بز، گوسفند و … ساختار شگفت‌انگیزی در سیستم گوارش دارند که به آن نشخوار گفته می‌شود. نشخوار به معنی بازگرداندن غذای خورده شده به دهان و جویدن دوباره برای هضم بهتر است. این ویژگی به این چهارپایان کمک می‌کند تا به سرعت چرا کرده و در زمان استراحت به جویدن و هضم دوباره‌ی غذایی که خورده‌اند بپردازند. اما ساختار معده‌ی انسان چنین نیست و ما از نشخوارکنندگان نیستیم. ولی یک اختلال روانی در برخی از انسان‌ها بروز پیدا می‌کند که با نام اختلال نشخوار شناخته می‌شود. کسانی که دچار این اختلال هستند غذایشان را دوباره از معده به دهان می‌آورند و پس از جویدن دوباره قورت می‌دهند. در این نوشته شما را با این اختلال خورد و خوراک آشنا خواهم کرد. آشنایی با اختلال نشخوار یا Rumination Disorder اختلال نشخوار (Rumination Disorder) که با نام سندرم نشخوار (Rumination syndrome) یا Merycism نیز شناخته می‌شود؛ یکی از شاخه‌های اختلال خورد و خوراک است. کسانی که دچار اختلال نشخوار می‌شوند غذای خورده شده را از معده به دهان......

دنباله‌ی نوشته