Tag: اختلال شخصیت اسکیزوئید


اختلال شخصیت اسکیزوئید یا Schizoid Personality Disorder

فردی را تصور کنید که گوشه‌گیر است همیشه دوست دارد تنها باشد. در محیط کار با کسی ارتباط چندانی ندارد و دیگران او را خشک و جدی یا خجالتی می‌دانند. در خانواده نیز روابط عاطفی خوبی ندارد اما کارهایش را به خوبی انجام می‌دهد. همسرش از او شکایت دارد که به او و فرزندانش اهمیت نمی‌دهد و به وظایف زناشویی نیز عمل نمی‌کند. او دوست دارد با خودش خلوت کند و کسی مزاحمش نشود. بیش‌تر مردم در نگاه نخست این فرد را افسرده یا دچار اختلال طیف اتیسم می‌دانند. اما این نشانه‌ها می‌تواند علت دیگری داشته باشد و ممکن است فرد دچار اختلال شخصیت اسکیزوئید یا SPD باشد. در این نوشته شما را با این اختلال شخصیت آشنا خواهم کرد. اختلال شخصیت اسکیزوئید یا Schizoid Personality Disorder اختلال شخصیت اسکیزوئید یا Schizoid Personality Disorder یکی از اختلالات شخصیت است که در اختلالات شخصیتی گروه A جای دارد. گوشه‌گیری ویژگی برجسته‌ی کسانی است که دچار این اختلال روانی هستند. این افراد با هیچ کس ارتباط ندارند یا روابط بسیار محدودی......

دنباله‌ی نوشته