آرشيوسندرم

درمان سندرم پیش از قاعدگی یا PMS
اختلالات روان‌شناختی

درمان سندرم پیش از قاعدگی یا PMS

پیش‌تر درباره‌ی سندرم پیش از قاعدگی یا PMS سخن گفتم و دانستیم که این سندرم ۷ تا ۱۴ روز پیش از عادت ماهانه آغاز می‌شود و با خون‌ریزی یا کمی...