آرشيوخشونت

۲۵ نوامبر روز جهانی نه به خشونت علیه زنان
همگانی

۲۵ نوامبر روز جهانی نه به خشونت علیه زنان

امروز ۲۵ نوامبر روز جهانی نه به خشونت علیه زنان است. سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ روز ۲۵ نوامبر را روز جهانی رفع خشونت علیه زنان نام‌گذاری کرد. با این...