آرشيوروز جهانی اختلال دوقطبی

۳۰ مارس روز جهانی اختلال دوقطبی و زادروز ون‌گوگ
گزارش و اطلاعیه‌ی روان‌شناسیهمگانی

۳۰ مارس روز جهانی اختلال دوقطبی و زادروز ون‌گوگ گرامی باد

روز جهانی اختلال دو قطبی (World Bipolar Day) هر ساله در ۳۰ مارس برابر با ۱۰ فروردین گرامی داشته می‌شود. نام‌گذاری ۳۰ مارس برای روز جهانی دو قطبی (WBD) نخستین...