دریا خوش کلامیان

دریا خوش کلامیان

من دانشجوی روان‌شناسی هستم دوره‌های درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و مشاوره پیش از ازدواج را شرکت کردم اما به رویکرد روانپویشی کوتاه مدت به عنوان رویکردم علاقه دارم و در حال آموزشم
مزایای خانه سالمندان؛ چگونه یک خانه سالمندان خوب انتخاب کنیم؟
شیوه‌ی زندگی

مزایای خانه سالمندان؛ چگونه یک خانه سالمندان خوب انتخاب کنیم؟

خانه سالمندان، خود این کلمات می‌توانند در ذهن شما تصوراتی از محیط تاریکی که به عنوان سلول نگهدارنده سالمندان استفاده می‌شود، تداعی کند. حتی شاید به یکی از عزیزان خود...
1 2
صفحه 2از2