author-avatar

درباره کوثر بحرینی

کوثر بحرینی روانشناس و درمانگر به روش شناختی رفتاری است. می‌توانید نوشته‌های کوثر بحرینی در زمینهٔ روان‌شناسی را در این بخش بخوانید