آرشیوتخصص من رایگان

آقای روان‌شناس به پویش تخصص من رایگان پیوست
گزارش و اطلاعیه‌ی روان‌شناسی

آقای روان‌شناس به پویش تخصص من رایگان پیوست

پویش تخصص من رایگان کمپینی است که از سوی پزشکان آغاز شد، و پس از آن روان‌شناسان و دیگر متخصصان جامعه نیز به آن پیوستند. در شرایطی که کشور به...