آرشیواسترس حاد

اختلال استرس حاد یا Acute Stress Disorder
اختلال استرساختلالات روان‌شناختی

اختلال استرس حاد یا Acute Stress Disorder

اختلال استرس حاد (ASD) یا Acute Stress Disorder یکی از اختلالات مرتبط با تروما و استرس است که در واکنش به رویدادی ترس‌آور یا تروماتیک پدید می‌آید. حاد بودن به...