آرشیواختلالات سازگاری

اختلالات سازگاری یا Adjustment Disorders چیست؟
اختلال استرساختلالات روان‌شناختی

اختلالات سازگاری یا Adjustment Disorders

اختلالات سازگاری یا Adjustment Disorders یکی از اختلالات مرتبط با تروما و استرس است که بیش‌تر مردم آن را با اختلال اضطراب و افسردگی اشتباه می‌گیرند. شاید برای خودتان یا...