آرشیوترس از مکان‌های باز

آگورافوبیا (Agoraphobia) یا ترس از مکان‌های باز
اختلال اضطراباختلالات روان‌شناختی

آشنایی با آگورافوبیا (Agoraphobia) یا ترس از مکان‌های باز

شاید برای شما پیش آمده کسی را در سینما، فروشگاه یا هنگام سوار شدن به مترو ببینید که ترسیده و مضطرب است انگار که کسی جان او را تهدید می‌کند...