آرشیوتیمارستان

نقد روان‌شناسی فیلم تیمارستان استون‌هرست یا Stonehearst Asylum
فیلم روان‌شناسی

نقد روان‌شناسی فیلم تیمارستان استون‌هرست یا Stonehearst Asylum

تیمارستان استون‌هرست یا Stonehearst Asylum یکی از زیباترین فیلم‌ها در زمینه‌ی روان‌شناسی است که تاکنون دیده‌ام. فیلم در سال ۲۰۱۴ در آمریکا ساخته شده است و داستانش برگرفته از داستان...