آرشیوبازی نهنگ آبی

بررسی روان‌شناسی درباره‌ی بازی نهنگ آبی یا چالش نهنگ آبی
همگانی

بررسی روان‌شناسی بازی نهنگ آبی یا چالش نهنگ آبی

بازی نهنگ آبی یا چالش نهنگ آبی یکی از رخدادهای ناگواری است که تاکنون ده‌ها نوجوان را به کام مرگ کشانده است.  نهنگ آبی نام یک بازی اینترنتی است که...