آرشیواختلال شخصیت مرزی

اختلال شخصیت مرزی یا Borderline Personality Disorder
اختلالات روان‌شناختیاختلالات شخصیت

اختلال شخصیت مرزی یا Borderline Personality Disorder

داستان اختلال شخصیت مرزی: خانم ژانت پیش روان‌شناس می‌رود. او از زندگیش کلافه شده. می‌گوید تام (همسرش) به همراه دو فرزندش به خانهٔ مادرزنش می‌رود و او را با خود...