آرشیوسایبرکندریا

سایبرکندریا (Cyberchondria) یا خودبیمار پنداری اینترنتی
اختلال اضطراباختلالات روان‌شناختی

سایبرکندریا یا خودبیمار پنداری اینترنتی چیست؟

هنگامی که دچار سر درد می‌شویم ممکن است پیش پزشک برویم. شاید هم با خوردن دارو یا دمنوش خوددرمانی کنیم. اما برخی از افراد در اینترنت به دنبال این می‌گردند...