آرشیواختلال شخصیت وابسته

اختلال شخصیت وابسته یا Dependent Personality Disorder
اختلالات روان‌شناختیاختلالات شخصیت

آشنایی با اختلال شخصیت وابسته و روش درمان آن

هنگامی که مردم با فردی که دچار اختلال شخصیت وابسته است دوست می‌شوند احساس خوبی دارند. آن‌ها می‌بینند در کنار فردی هستند که با تمام وجود ابراز علاقه می‌کند و...