آرشیوواقعیت‌زدایی

اختلال شخص‌زدایی – واقعیت‌زدایی یا مسخ شخصیت و مسخ واقعیت
اختلالات روان‌شناختیاختلالات گسستگی

اختلال شخص‌زدایی – واقعیت‌زدایی یا مسخ شخصیت و مسخ واقعیت

اختلال شخص زدایی – واقعیت زدایی یکی از دردناک‌ترین اختلالات گسستگی است. برای همهٔ ما پیش آمده که از خواب بیدار شویم و گیج و منگ باشیم، به گونه‌ای که...