آرشیوسندرم دکتر استرنجلاو

سندرم دست بیگانه (Alien hand syndrome) یا AHS که با نام سندرم دکتر استرنجلاو (Dr. Strangelove Syndrome) هم شناخته می‌شود.
اختلالات روان‌شناختی

سندرم دست بیگانه چیست؟ تفاوت سندرم دست بی قرار و سندرم دست بیگانه

سندرم دست بی‌قرار یک سندرم عصبی و روان‌شناختی است که در فیلم پایتخت بهبود فریبا به آن دچار بود. اما اختلالی که بهبود فریبا به آن دچار است در حقیقت...