آرشیوDSM

کتاب DSM 5 راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی
کتاب و مجله

کتاب DSM 5 راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی

کتاب DSM یا راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)، برجسته‌ترین کتابی است که هر روان‌شناس و روان‌پزشکی با آن سر و کار دارد....