آرشیوصدا بیزاری

صدا بیزاری یا میسوفونیا
اختلالات روان‌شناختی

صدا بیزاری یا میسوفونیا چیست و چگونه درمان می‌شود؟

میسوفونیا چیست؟ هم‌اکنون که این نوشته را می‌خوانید، صداهای گوناگونی به گوشتان می‌رسد. شاید در حال گوش کردن به یک آهنگ باشید. شاید صدای درختان هنگامی که باد میان شاخه‌هایشان...