آرشیوهیستریونیک

اختلال شخصیت نمایشی یا هیستریونیک
اختلالات روان‌شناختیاختلالات شخصیت

اختلال شخصیت نمایشی یا هیستریونیک

شاید شما هم در اینستاگرام یا در جامعه کسانی را دیده باشید که رفتارهای عجیب انجام می‌دهند که توجه دیگران را به خودشان جلب کنند. این افراد به گونه‌ای رفتار...