آرشیوهایپرسومنیا

اختلال خواب آلودگی یا هایپرسومنولنس
اختلالات خواب - بیداری

اختلال خواب آلودگی یا هایپرسومنولنس

اختلال خواب آلودگی یا هایپرسومنولنس چیست؟ اختلال خواب آلودگی یا هایپرسومنولنس (Hypersomnolence) یکی از اختلالات خواب – بیداری است. این اختلال روانی با نام هایپرسومنیا (Hypersomnia) هم شناخته می‌شود. کسانی...