آرشیودوست خیالی

مزایا و معایب داشتن دوست خیالی کودک
روان‌شناسی کودک

مزایا و معایب داشتن دوست خیالی کودک

کودکان معمولاً در حدود ۳-۴ سالگی یک دوست خیالی برای خود ایجاد می‌کنند. این دوست می‌تواند چندین سال در کنار آن‌ها بماند؛ اما معمولاً وقتی کودک در یکی دو سال...