آرشیونظریه لارنس کلبرگ

دیدگاه و نظریه مراحل رشد اخلاقی لارنس کلبرگ
همگانی

دیدگاه و نظریه مراحل رشد اخلاقی لارنس کلبرگ

اخلاق و اصول اخلاقی یکی از پیچیده‌ترین چیزهایی است که هر روز با آن سر و کار داریم. لارنس کلبرگ، روان‌شناس برجسته‌ای بود که دیدگاه مراحل رشد اخلاقی را مطرح...