آرشیوLet’s Talk

شعار سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۷ Let's Talk
گزارش و اطلاعیه‌ی روان‌شناسیهمگانی

شعار سازمان بهداشت جهانی سال ۲۰۱۷ Let’s Talk

سازمان بهداشت جهانی هر ساله به مناسبت روز جهانی بهداشت، شعاری را به عنوان شعار سال مطرح می‌کند. شعار سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 درباره‌ی اختلال افسردگی است. شعار...