آرشیومعنادرمانی

معنادرمانی یا لوگوتراپی ویکتور فرانکل
همگانی

آشنایی با معنادرمانی یا لوگوتراپی

معنادرمانی یا لوگوتراپی یکی از مکاتب روان‌شناسی و روش‌های روان‌درمانی است که ویکتور فرانکل آن را بنیان نهاد. ویکتور فرانکل بر این باور بود که نیروی محرک اصلی انسان یافتن...