آرشیورابطه از راه دور

لانگ دیستنس یا رابطه از راه دور (Long Distance) خوب است یا بد؟
شیوه‌ی زندگی

لانگ دیستنس یا رابطه از راه دور خوب است یا بد؟

لانگ دیستنس یا رابطه از راه دور (Long Distance Relationship) گونه‌ای از روابط احساسی یا عاشقانه است که میان دو فرد که از نظر فیزیکی نسبت به هم دور هستند...