آرشیومانیک

اختلال دوقطبی، افسردگی–شیدایی یا ‌Bipolar Disorder
اختلال افسردگیاختلالات روان‌شناختی

اختلال دوقطبی، افسردگی شیدایی یا Bipolar Disorder

هنگامی که از افسردگی سخن می‌گوییم مردم کسی را به یاد می‌آورند که همیشه در حال گریه و گوشه‌گیری است. اشتهای خودش را از دست داده و به خودکشی می‌اندیشد....