آرشیوMDD

اختلال افسردگی اساسی، اختلال افسردگی عمده یا Major Depressive Disorder
اختلال افسردگیاختلالات روان‌شناختی

اختلال افسردگی عمده یا Major Depressive Disorder

اختلال افسردگی اساسی، اختلال افسردگی عمده یا Major Depressive Disorder که با نام کوتاه MDD نیز شناخته می‌شود یکی از شاخه‌های اختلال افسردگی است که با دوره‌های طولانی‌مدت از احساسات...