آرشیوازدواج مدرن

ازدواج سنتی یا مدرن؟ کدام شیوه‌ی ازدواج بهتر است؟
روان‌شناسی خانواده و زناشوییشیوه‌ی زندگی

ازدواج سنتی یا مدرن؟ کدام شیوه‌ی ازدواج بهتر است؟

ازدواج سنتی یا مدرن؟ کدام بهتر است؟ ازدواج سنتی پایدارتر است یا ازدواج مدرن؟ یکی از نکات جالبی که در برخورد با هواداران ازدواج سنتی و مدرن می‌بینم این است...