آرشیوقضاوت اخلاقی

ما چگونه دیگران را قضاوت اخلاقی می‌کنیم؟
همگانی

چگونه دیگران را قضاوت اخلاقی می‌کنیم؟

قضاوت اخلاقی یکی از مسائلی است که هر روز از ما سر می‌زند. ما بر پایه‌ی باورهای فکری، مذهبی و یا وجدان، در برابر مسائل اخلاقی واکنش نشان می‌دهیم. پیش‌تر...