آرشیوموسی و یکتاپرستی

کتاب موسی و یکتا پرستی زیگموند فروید - Moses and Monotheism
روانکاویکتاب و مجله

دانلود کتاب موسی و یکتاپرستی (Moses and Monotheism) زیگموند فروید

کتاب موسی و یکتاپرستی (Moses and Monotheism) یکی از کتاب‌هایی است که زیگموند فروید، پدر روانکاوی در سال ۱۹۳۷ آن‌ را نوشت. زیگموند فروید در خانواده‌ای یهودی زاده شد. فروید...