آرشیونوروبیو فیدبک

نوروفیدبک چیست؟ نوروتراپی چگونه انجام می‌شود؟
همگانی

نوروفیدبک چیست؟ نوروتراپی چگونه انجام می‌شود؟

نوروفیدبک چیست؟ نورو فیدبک روشی برای آموزش کنترل مغز توسط خود فرد است. در این روش افراد با بهره‌گیری از فناوری روز می‌توانند امواج مغزی خود را مشاهده و به...