آرشیواختلال شخصیت وسواسی اجباری

کمال گرایی چیست؟ انواع، نشانه‌ها و درمان کمال‌گرایی بیش از اندازه
همگانی

کمال گرایی چیست؟ انواع، نشانه‌ها و درمان کمال‌گرایی بیش از اندازه

کمال گرایی (Perfectionism) یکی از ویژگی‌های شخصیتی است که بیش از آن‌که باعث رشد و پیشرفت ما شود ممکن است ما را دچار شکست و ناکامی کند. همهٔ ما دوست...