آرشیوشخصیت وسواسی اجباری

اختلال شخصیت وسواسی اجباری - Obsessive Compulsive Personality Disorder
اختلالات روان‌شناختیاختلالات شخصیت

اختلال شخصیت وسواسی اجباری یا OCPD

اختلال شخصیت وسواسی اجباری شاید برای کسانی که با آن آشنایی ندارند خوب هم به نظر برسد. برخی از مردم زمانی که با آدم‌های بسیار دقیق و منظم برخورد می‌کنند...