آرشیوOCD

اختلال روانی وسواسی اجباری یا OCD

اختلال پوست کندن یا Skin Picking Disorder
اختلال وسواس یا OCDاختلالات روان‌شناختی

اختلال پوست کندن یا Skin Picking Disorder

اختلال پوست کندن یا Skin Picking Disorder اختلال‌ روانی است که آسیب جسمانی و بیماری‌های پوستی را به دنبال دارد. کسی که دچار اختلال پوست کندن است میل و گرایش...