آرشیوشربت تریاک

طرح توزیع مواد مخدر دولتی یا تریاک دولتی
همگانی

طرح توزیع مواد مخدر دولتی یا تریاک دولتی چیست

از یک هفته پیش، زمزمه‌های مواد مخدر دولتی و تریاک دولتی در تلویزیون، روزنامه و اینترنت شنیده می‌شود. طرح توزیع مواد مخدر دولتی که مردم از آن با نام تریاک...